Hotline: 0966767588 - 0945221011 - 0904230909

Bảng giá vé thăm quan Di Tích Phú Yên 2017

Bảng giá vé thăm quan Di Tích Phú Yên 2017

Từ ngày 18.07.2017 UBND tỉnh đã có quyết định về việc thu phí ở hai di tích Gành Đá Đĩa và Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh.

1. Đối tượng nộp phí và đối tượng được miễn giảm nộp phí:

  a. Đối tượng nộp phí:

Người Việt Nam và người nước ngoài tham quan tại Di tích Gành Đá Đĩa và Di tích Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 b. Mức thu phí:

- Người lớn ( Từ 16 tuổi trở lên ) : 20.000 đồng/người/lượt.

- Trẻ em ( Từ 6  tuổi đến 16 tuổi ) : 10.000 đồng/người/lượt.

Giá vé bao gồm bảo hiểm cho hành khách mua vé thăm quan.

  c. Đối tượng được miễn phí:

Các đối tượng sau được miễn phí:

- Trẻ em dưới 06 tuổi.

- Người già từ 80 tuổi trở lên.

- Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Công dân thường trú tại Phú Yên.

- Các đoàn khách quốc tế, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến thăm và làm việc tại Phú Yên và có nhu cầu thăm quan.

  d. Đối tượng được giảm 50% mức phí:

   Các đối tượng sau được giảm 50% mức phí:

- Nhân dân các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng sâu, vùng xa được quy định trong Chương trình 135 của Chính phủ.

- Người có công với cách mạng bao gồm: Cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ “tiền khởi nghĩa”; Thân nhân liệt sĩ; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; Các đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh và người có công.

- Người thuộc diện chính sách xã hội bao gồm: Người tàn tật, người già cô đơn, Các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội; Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.

- Người cao tuổi: là công dân Việt Nam, từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi.

- Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá”. Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú.

Đối với người thuộc diện hưởng từ hai trường hợp trở lên thì chỉ giảm 50% mức phí.

2. Đơn vị thu phí:

Đơn vị thu phí là các đơn vị do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao trách nhiệm quản lý và thu phí tham quan danh lam thắng cảnh.

Xem thêm : Tour du lịch giá rẻ, chất lượng 

 

Cùng chuyên mục